Autodromo Virgilio Tavora, 2023-01-10 01:10:29 - 20 Laps
Cloudy

Rider Bike Laps Race Time Gap Start Pos Fastest Lap
1 Nogueira Unknown 20 24'46"470 10 1'12"519 9
2 Gaguinho Unknown 20 24'54"819 8"349 5 1'12"541 15
3 Rodrigo Garcia Unknown 19 25'07"650 21"180 7 1'14"866 19
4 WISMO Unknown 19 25'14"779 28"309 6 1'13"349 7
5 rodrigo.lopes778 Unknown 19 25'21"680 35"210 8 1'13"846 5
6 Amarilio Barbosa Unknown 17 25'30"390 43"920 9 1'13"917 17
7 Victorug0 Unknown 13 16'23"594 -8'-22"-875 4 1'11"867 6
8 ???V? Unknown 9 12'46"190 -12'00"-279 2 1'14"027 8
9 TkN Unknown 4 7'16"437 -17'-30"-32 1 1'34"855 4
10 psychedelicoro Unknown 2 2'38"920 -22'-7"-548 3 1'16"597 2